Hoppa till sidans innehåll

drog och mobbingpoicy


      Policys för Gislaved Badmintonklubb avseende 
               
    droger och mobbing    
               
Gislaved Badminton antager härmed nedan angiven policys i syfte att
               
bekämpa och motverka användning  av droger och mobbing, bland fram-
               
förallt ungdomar under 18 år verksamma inom Gislaved Badmintonklubb.
               
               
Drogpolicy            
               
Klubbens ambition i det förebyggande syftet  skall vara att göra klubbens
ungdomar uppmärksamma på drogers risker och nedsättande prestations-
möjligheter, detta via information i samband med träning/tävling.  
               
Klubben skall också hålla "ett vakande" öga på medlemmarnas beteende
inom såväl klubbens tränings/tävlingstillfällen samt även vid andra tillfällen
då klubbverksamhet föreligger.        
               
Klubbmedlemmar som inom klubbens tränings/tävlingsverksamhet samt                     
under sin "fritid" på ett anmärkningsvärt sätt nyttjar eller är påverkad av
droger skall som första åtgärd informeras om sin situation och om det
gäller träning/tävling förvisas hem. Vid upprepade tillfällen skall klubben
ledare ta kontakt med medlemmens föräldrar.    
               
Vid festligheter arrangerade av klubben eller där klubbmedlemmar repre-
senterar skall en måttlighet gälla vad alkohol beträffar och av ungdomar 
under18 år vara helt förbjuden.        
               
Mobbingpolicy          
               
Gislaved badmintonklubb tar helt avstånd från mobbing i alla dess former.
Klubben skall likväl som vid droginformation ge information om all form
av mobbing, medlemmar emellan samt den form av mobbing som kan
kallas "duglighetsmobbing". Med detta menas att en spelare inom bad-
mintonklubbens träningstillfällen är likvärdig oavsett duglighet och kunnande
inom sporten.            
Vid uttagningar till lagspel skall om "toppning"  krävs alla berörda väl in-
formeras om varför detta sker och på detta vis ej utgöra någon ovisshet
varför inte alla kan spela.          
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
Alla i klubben verkande tränare/ledare samt styrelsen skall delgivas
drog-och mobbingpolicyn och skrifligen kvittera densamma.  
Såväl drog- som mobbingpolicyn skall fortlöpande diskuteras och prövas
av styrelsen samt finnas med som en punkt på årsmötets dagordning.
               
               
               
          Antages härmed ånyo
          Gislaved 2010-05-12
          Styrelsen GBMK  
               
               
               
Wåge Josefsson ordf.     Sten Eliasson kassör
               
               
               
               
Birgitta Josefsson sekr.     Bo Sjören ledam.  
               
               
               
               
Jonas Molander ledam.     Terhi Pitkämäki  ledam.
               
               
Uppdaterad: 19 AUG 2011 11:37 Skribent: Wåge Josefsson

Anslagstavlan   

Årsmöte

Tisdagen den 24/5 kl 18.30 i Sporthallens källardel

Sedvanliga årmötesförhandlingar samt prisutdelning och fika

Ev motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 17/5.

Alla hjärtligt välkomna.

Postadress:
Gislaveds BMK - Badminton
Wåge Josefsson, Lyckhemsgatan 10
33233 Gislaved

Kontakt:
Tel: 0705681569, 0705681569
E-post: wage.josefsson@telia...

Se all info