Hoppa till sidans innehåll

verk.berättelse 07-08


Verksamhetsberättelse för Gislaved badmintonklubb, avseende  
  verksamhetsåret 2007-05-1 - 2008-04-30  
 
  Under året har 5 protokollförda styrelsemöten hållits.    
     
     
     
  Träningen……………………………………………………….    
     
  All träning har bedrivits i Gisle sportcenter. Tre dagar i veckan med totalt 40?? Bantimmar.  
  Mycket god uppslutning på samtliga träningstillfällen, ibland för mycket för att få en bra och ration-  
  ell träning.    
  Träningen har bedrivits som inriktad teknik/taktikträning, ren spelträning och "badmintonlek".  
  Ansvariga ledare har under säsongen varit Jonas Molander, Bo Sjören, Birgitta Josefsson, Theri  
  Pitkämäki, Mattias Molander och Anders Hjelm. Vidare har våra lite äldre ungdomar och en del för-  
  äldrar varit behjälpliga.    
     
     
  Seriespel……………………………………………………….    
     
  Liksom de senaste åren har klubben endast haft ett A-lag i seriespel. Statusen på laget har varit  
  div 3. Det blev åter en bra säsong med en tredjeplats som följd, en placering sämre än förra årets,  
  dock skall tilläggas att under denna säsong har nästan unga juniorer utgjort stommen av laget och  
  detta på ett mycket positivt sätt.    
  Laget som spelat under säsongen har bestått av Philip Molander, Daniel Wemlerth, Martin Knutsson,
  Jonas Molander, Christoffer Tegnhammar, Joakim Stigsson, Birgitta Josefsson, Therie Pikämäki ,  
  Fanny Molander och Andreas Hagesjö. Lagledare har varit Theri Pitkämäki.    
     
     
  Tävlingsverksamheten………………………………………..    
     
  Även denna säsong har ett stort tävlande framförallt på ungdomssidan ägt rum. C:a 20 -talet inbjud-  
  ningstävlingar har besökts och då många gånger av stora trupper från klubben.    
  Många goda resultat har också uppnåtts. Mesta namn i resultatens topplistor har varit Jessica Sjö-  
  ren, Stina Runesson, Fanny Molander, Philip Molander, ???????????????????????    
     
     
  Svenska Cupen……………………………………………….    
     
  Två representanter från klubben deltog i Svenska Cupen, Jessica Sjören och Stina Runesson spelade
  för Småland i klassen 96-or.    
     
     
  Sverigechampen……………………………………………..    
     
  Som är en mätning av varje spelares prestationer i sin klass, statestiken återspeglar antal spelade  
  matcher, antal vunna, procentuell seger samt vunna/förlorade finaler. Fanny Molander toppar här  
  u15 flickor singel med den goda statestiken 66 spelade, 53 vunna, 80,3% vunna och 4/3 finalseg/förl.
  Jessica Sjören ligger fyra på u13 flickorlistan och Stina Runesson på &.e plats. I u11 flickor ligger  
  Caroline Larsson på en 11:e plats. I u17 pojkar ligger Andreas Hagesjö och Jonas Alexandersson  
  på plats 15-20. Philip Molander på en 11:e plats i HSB. Dessa namn liksom flera andra föekommer  
  ju även i dubbel och mixedspelet.      
     
     
  Ranking………………………………………………………….    
     
  I den nationella rankingen ligger Fanny Molander på en mycket stark 3:e plats i u15 flickor. Jessica  
  Sjören stark 4:a i u13 och Stina Runesson där på en 18:e plats.. I u11 ligger Carolin Larsson på en  
  12:e plats. Denna ranking är baserad på tävlingasresultat där placeringar ger poäng.    
  Även här ligger dessa väl framme i dubbelspelet.    
  På Smålandsrankingen som är en bedömning av "sakkunniga" i småland ligger Carolina på en 4:e  
  plats u u11, Jessica S 2:a och Stina R 3:a (att beakta, dessa båda är förstaårs u13). Fanny M är  
  rankad 5:a i u15. Mattias Sjören finns också med som 9:a i u15 pojkar, liksom Sofi Bäck och  
  Evelina Josefsson 8:a och 9:a i flickor u11    
     
     
     
  DM……………………………………………………………….    
     
  Ett dubbelguld i u13 för Jessica S och Stina R, samt ett singelsilver för Jessica S och ett dubbel-  
  silver för Fanny M blev toppresultatet för klubben i DM som gick i Tranås.    
     
     
  Riksklassning…………………………………………………    
     
  Jessica Sjören är i nuläget vår enda riksklassade spelare.    
     
     
     
     
     
  Klassade spelare…………………………………………….    
     
  Till A-klass denna säsong har Philip Molander, Martin Knutsson, Joakim Stigsson samt Theri Pit-  
  kämäki tagit steget upp.    
     
     
     
     
  Egna arrangemang……………………………………………    
     
  Liksom de senaste åren har vi arrangerat tre tävlingar under säsongen. I september vår stora ungdoms-
  tävling Gislaved Endagars som denna gång samlat 145 deltagare till 326 matcher. Finnvedsmästerskapen
  blev något mindre än föregående, nämligen 63 deltagare som gjorde upp i 126 matcher. Vidare har ju vår
  vanliga KM spelats med hyfsat deltagarantal (39 medlemmar).    
  Ett stort seriesammadrag har vi ocskå arrangerat.    
  Våra tävlingar har fåttt goda beröm. Tävlingsledare som vanligt wåge Josefsson med en väl inarbetad stab.
     
     
     
  KM……………………………………………………………….    
     
  39 deltagare, resultatlista se sep. bilaga    
     
     
  Läger……………………………………………………………    
     
  Ett stort antal spelare från klubben deltog i Yonex sommarcamp i Halmstad.    
     
     
  Fem:if……………………………………………………………    
     
  Alliansen fem;if fungerar fortfarande och ger ett gott ekonomiskt tillskott med reselotteriet som  
  huvudaktivitet. Wåge Josefsson är alliansens ordförande.    
     
     
     
  Hemsida………………………………………………………..    
     
  Klubbens hemsida www.gislavedbadminton.se är klubbens informationskanal och har fungerat väl.  
  All väsentlig information samt löpande verksamhethändelser har här redovisats. Hemsidan verkar vara
  ganska välbesökt och rönt uppskattning. Webbmaster utgör Wåge Josefsson    
     
     
     
  Bingolotto……………………………………………………..    
     
  Bingolotta ligger kvar på förra säsongen volym, alltså c:a 30 lotter/vecka. Ett bra tillskott till ekonomin.
  som vi borde kunna öka förutsatt att spelformen överlever, en viss nationell nedgång kan ju tyvärr  
  skönjas.    
 
  medlemsmatrikeln……………………………………………..  
 
  medlemsantalet ligger som tidigare år upp mot 100-talet inregistrerade medlemmar med en knapp  
  övervikt av män. C:a 3/4 av medlemmarna ligger i åldersintervallet 7-20 år. Ungefär samma antal  
  kan betraktas som aktiva tävlings/träningsspelare.    
     
     
     
  Ingrid Johansson Minne…………………………………………    
     
  Martin Knutsson fick vid vårt förra årsmöte ta emot stipendiet "Ingrids Minne". Martin har uppfyllt de  
  kriterier,Bra resultat, God sportslighet, Gott kamratskap samt Träningsflitig. Martin blev således den
  femte att få detta pris.    
     
     
  Ekonomin…………………………………………………………..    
     
  Klubbens ekonomi är stabil med ett litet plusresultat för årets verksamhet. Starkt ökade kostnader,  
  vilket påp ett vis är positivt, utgör tävlingsverksamheten. Våra bidrag och medlemsavgifter har dock  
  ökat. Lotterier och bingolotto utgör också starka bidragsposter, dock finns en viss oro för dess fram-
  tid. Detta innebär att vi måste vidtaga åtgärder för att hålla vår ekonomiska position och på så vis ha
  kvar vår handlingsfrihet för klubbens verksamhet, såsom tävlingar, aktiviteter, läger m.m som är nöd-
  vändig.    
     
     
  Drog och mobbingpolicys……………………………………………….    
     
  Klubben beslöt liksom tidigare att vidmakthålla sin Drog och mobbingpolicys. Temporär info om poli-
  cyns betydelse har gjorts under verksamhetsåret.    
     
     
     
     
  Sammanfattning…………………………………………………………    
     
  En bra säsong där tävlingsaktiviteten ytterligar intensifierats med flera goda rsultat som följd, åter ett
  gott serieresultat. Mycket god träningsflit. En del nya ledarnamn har dykt upp och utgjort ett bra  
  komplement till den kärntrupp vi har och har haft i flera år.    
  Vi har vidare, genom vårt aktivta tävlande uppnått en viss "status" ute i badmintonSverige.  
  Negativt att vi inte fick den tilldelning av halltider som vi tidigare haft och så väl behövt.    
  En god balanserings av styrelsen med avseende på ekonomi och verksamhet bäddar för ett god fram-
  tid för vår klubb.    
     
     
     
  Gislaved den 7 maj 2008    
     
  styrelsen    
     
     
     
  Wåge Josefsson ordf.   Sten Eliasson kassör  
     
     
     
     
     
  Birgitta Josefsson sekr.   Kent Lundgren led.    
     
     
     
     
  Jonas Molander led.   Therie Pitkimäki led.  
     
 
Uppdaterad: 03 SEP 2018 14:22 Skribent: Wåge Josefsson

 

Anslagstavlan   -   kolla detta!

Corona !!!
Delvis förändrade beslut. 

Fortfarande håller Coronan ett järngrepp om oss. dock finns det vissa ljusglimtar framförallt då vaccinet som vi får hoppas på.
Folkhälsomyndigheten har ju även dragit ned på vissa restriktioner. Ungdomar födda 2002 eller senare har numer möjlighet att få träna inomhus. Vi kommer således att öppna upp vår träning för grupperna som tidigare tränat på Torsdagar, detta fr. o. m torsdag v07 (18/2) och tills vidare.
Övriga grupper på måndagar och onsdagar är tills vidare fortfarande stängda.
Du som är född 2002 och senare har alltså möjlighet att träna badminton på den ovan angivna tiden. Det är dock av yttersta vikt att stor försiktighet skall gälla. Minsta lilla symptom gör att du inte skall komma, byta om hemma och för övrigt hörsamma ledarnas information.

Vi får all hoppas att detta snart dragit över, Håll Ut !!

Postadress:
Gislaveds BMK - Badminton
Wåge Josefsson, Lyckhemsgatan 10
33233 Gislaved

Kontakt:
Tel: 0705681569, 0705681569
E-post: wage.josefsson@telia...

Se all info