Hoppa till sidans innehåll

verk.berättelse 08-09


  Verksamhetsberättelse för Gislaved badmintonklubb, avseende verksamhetsåret  
  2008-05-1 - 2009-04-30    
 
  Under säsongen har 6 protokollförda styrelsemöten ägt rum.  
 
       
     
     
     
  Träningen……………………………………………………….    
     
  Med 48 bantimmar förlagda på 3 träningskvällar i Gisle Sportcenter har klubben bedrivit träning. Bra uppslutning  
  har präglat säsongens träningstillfällen. Som vanligt har olika grader av träning bedrivits, såsom tävlingsinriktad  
  träning - teknik/taktik-modul eller som ren spelträning. För de yngsta nybörjana kan träningen beskrivas som  
  "badmintonlek"    
  Tränarstaben har bestått av Jonas Molander, Bo Sjören, Birgitta Josefsson, Terhi Pitkämäki, Mattias Molander  
  samt hjälptränare Anders Hjelm och Rolf Claesson.    
     
     
  Korpen…………………………………………………………….    
 
  Eftersom korpverksamheten i Gislaved lagts ner, beslutades att ta upp denna verksamhet i klubbens regi. Ett 25-  
  tal korpspelare anslöt till klubben som genom Lars-Åke Ohlssons försorg administrerar deras seriespel.  
 
  Seriespel……………………………………………………….    
     
  Klubben har under säsongen haft ett lag i seriespel. Detta vårt A-lag har spelat i div 3 och belade även detta år en  
  tredjeplats. Detta är samma placering som föregående säsongs placering.    
  I laget har Christoffer Tegnhammar, Philip Molander, Martin Knutsson, Daniel Wemlerth, Joakim Stigsson  
  Gabriella Josefsson, Birgitta Josefsson, Stina Runesson, Jessica Sjören, Oskar Stigsson, Fanny Molander och  
  Jonas Molander spelat. Lagledare för A-laget har varit Terhi Pitkämäki.    
 
     
  Tävlingsverksamheten………………………………………..    
     
  Drygt 20-talet inbjudningstävlingar såsom ungdom och klassningstävlingar har haft deltagare från klubben.  
  Totalt har c:a 30-talet spelare tävlat under säsongen. Många goda resultat har presterats av flera spelar, dock  
  är det framförallt Stina Runesson och Jessica Sjören som oftast figurerat med topplaceringar.  
     
 
  Nationell ranking………………………………………………………  
 
  www.merabadminton.com , administrerar även en nationell rankning som då utgör en mycket god värdemätare på  
  en spelares ranking. Bäst placerade i klubben är Stina Runesson på plats 9 och Jessica Sjören på plats 12 i u13.  
 
     
  Smålandsranking………………………………………………………….    
     
  Vid senaste Smålandsrankingen finns 10 spelare från klubben representerade. I klass u11 flickor ligger Evelina  
  Josefsson 3:a och Sofi Bäck 4:a. I u13 toppar Stina Runesson, Jessica Sjören ligger 2:a och Carolina Larsson  
  som 9:a. U15 tjejer, där finn Gabriella Josefsson på en 5:e plats, på samma plats bland killarna ligger Mattias  
  Sjören. Fanny Molander ligger 4:a i u17 och som 9:a i senior damer. Jonas Alexandersson är 8:a i u17. I klass  
  herrar senior är Philip Molander rankad 8:a.    
 
  Sverigechampen……………………………………………..    
     
  Sverigechampen som är statestikforumet www.merabadminton.com , deras sammanställning av årets tävlingar  
  per åldersklass där poäng gives för seger/match och klass. I klass u13 toppar Stina R denna riksomfattande täv-  
  ling med Jessica S på andraplats. I dubbel är S/J också Sverige-etta. Även Mattias Sjören är mycket bra med i u15  
  där han placeras på 2:a plats i singel och 6:a i dubbel. På topp-10-plats finns även Evelina Josefsson i dubbel u11.  
 
  Svenska Cupen……………………………………………….    
     
  Vid Svenska Cupen i Uppsala som spelas som en åldersriktad tävling för distrikt deltog Stina Runesson och  
  Jessica Sjören i Smålandslaget 96:or samt Evelina Josefsson i klass 98:or.    
 
  Babolat tour……………………………………………………    
     
  Babolat tour är sammanslagning av ett antal större tävlingar där placeringspoäng delas ut och sammanfattas i  
  en poängtävling som kan sägas utgöra en form av Sverigeranking.    
  Klart bäst har våra u13-tjejer Stina R och Jessica S lyckats. I singel u13 tog Stina en mycket stark 8:e plats,  
  Jessica blev 12:a. I dubbel slutade JS/SR på en 8:e plats.    
  Även Fanny Molander, Oskar Stigsson, Jonas Alexandersson (u17),Mattias Sjören (u15) , Philip Molander  
  Daniel Wemlerth och Martin Knutsson (u19), Gabriella Josefssoon (u15) samt Carolina Larsson (u13) har tagit  
  Babolatpoäng dock långt ner i sammandraget. Totalt hamnade klubben på en 31:a plats och som 4:e Smålandsklubb.
     
 
  Riksklassning…………………………………………………    
     
  Under säsongen har tre klubbspelare kvalat in till att kalla sig riksklasspelare. Stina Runesson och Jessica  
  Sjören i u13 samt Fanny Molander i u17    
 
  Klassade spelare…………………………………………….    
     
  Klubben har idag ingen elitspelare, dock 6 A-klasspelare. De sex är Christoffer Tegnhammar, Philip Molander,  
  Daniel Wemlerth, Martin Knutsson, Joakim Stigsson och Terhi Pikämäki    
 
  DM……………………………………………………………….    
     
  3 guld, 2 silver och 2 brons blev facit av året DM som spelades i Värnamo. Singelmästare blev Fanny Moland-  
  er i u17 och Jessica Sjören i u13 . Totalt kom klubben på en mycket god 3:e plats.    
 
  Egna arrangemang……………………………………………    
     
  Gislaved Endagars, nationell u-tävling, spelades den 20 september med åter ett rekordstort deltagarantal. Tot-  
  alt var 165 spelare anmälda för att avverka 365 matcher på en dag.    
  Finnvedsmästerkapen den 27 dec. blev i år en liten tävling, endast 53 spelare fanns anmälda.  
  Tävlingsledarstaben under ledning av Wåge Josefsson lyckades ävan denna gång att göra våra inbjudnings-  
  tävlingar till väl fungerande och uppskattade tävlingar.    
 
  KM……………………………………………………………….    
     
  KM spelades den 28 feb. med 41 deltagare, något fler än föregående år. Resultat se bifogad lista.  
     
 
 
 
  Landslagsläger……………………………………………    
     
  Stina R och Jessica S har varit uttagna till ett landslagsläger i Örebro. Stina R har också varit uttagen till ett  
  läger i Uppsala.    
     
  Läger……………………………………………………………    
     
  Vid Yonex camp i Halmstad deltog Andreas Hagesjö, Alexander Palm, Oskar Stigsson, Mattias Sjören, Stina  
  Runesson, Jessica Sjören, Gabriella Josefsson och Fanny Molander.  
  Klubben arrangerade också ett upptaktsläger under Jonas Molanders ledning.  
 
  Fem:if……………………………………………………………    
     
  Alliansen FemIF kvarstår och utgör ett ekonomiskt stöd för de ingående föreningarna. Wåge Josefsson kvarstår  
  som alliansens ordförande.    
 
  Hemsida………………………………………………………..    
     
  Klubbens hemsida www.gislavedbadminton.com utgör en viktig länk mellan klubben och dess medlemmar  
  samt andra intresserade. Information samt rapportering av händelser uppdateras kontinuerligt på denna sida.  
  Ansvarig webbmaster har Wåge Josefsson varit.    
 
  Bingolotto……………………………………………………..    
     
  Klubben säljer genom ett fåtal ombud ett mindre antal bingolotter per vecka. Detta ger dock ett behövligt  
  ekonomiskt tillskott. Ansvarig för bingolottförsäljningen har Birgitta Josefsson varit. Volymen sålda lotter per  
  per vecka ligger kvar på c:a 30 lotter.    
 
     
  Reselotteri……………………………………………..  
 
  Klubbens engagemang i FemIF innebär försäljning av reselotte. Med en väl inarbetad organisation under ledning  
  av Wåge Josefsson har klubben sålt sin tilldelning med ett 100 % resultat.    
 
  Ingrid Johansson Minne…………………………………………    
     
  Fanny Molander fick vid förra årmötet ta emot priset "Ingrids Minne" vilket utgör en mindre penninggåva samt  
  diplom. Priset avser BRA resultat, GOD sportslighet, GOD kamratskap samt träningsflit. Fanny är den 6:e  
  spelare och tillika den först tjejen som får detta pris utsett av styrelsen.    
 
  medlemsmatrikeln……………………………………………..  
 
  Klubben har under säsongen 105 inregistrerade medlemmar en ökning som delvis kan förklaras med korpen in-  
  volverande i klubben. Samma sak kan sägas om fördelningen män/kvinnor som nu är c:a 70% män och blott  
  30% kvinnor. En markant förändring av fördelningen. 60% c:a är under 20 år.  
 
  Drog och mobbingpolicys……………………………………………….    
     
  Klubben har beslutat att vidmakthålla den Drog och Mobbingspolicys som man antagit. Fortlöpande har info  
  om detta hållits under säsongen.    
 
  Ekonomin…………………………………………………………..    
     
  Totalt har en minskning av intäktssidan skett, detta i kombination med en utökad kostnadssida gör att vi får ett  
  negativt resultat på c:a 17 tkr. Minskningen på intäktssidan är väl mest markant på tävlings- och seriespel samt  
  en mindre internförsäljning. På kostnadssidan har de allt bättre tävlingsresultaten med långa resmål som följd,  
  visat sig i stora ökningar av rese- och logikostnader.    
  Denna minskning innebär inte någon omedelbar katastrof men dock bör såväl intäkter som kostnader ses över för  
  att under nästa säsong bromsa upp denna utveckling vilket på sikt kan leda till allt för stora inskränkningar i vår  
  verksamhet.    
 
  Sammanfattning…………………………………………………………    
     
  En tämligen bra säsong med stor aktivitet på tävlingsbanan och med flera mycket bra resultat. Vi har mycket  
  väl försvarat vår position i badmintonSverige genom att visa upp bredd, topp och gott arrangörskap av tävlingar.  
  Stina Runesson och Jessica Sjören har visat att de hör till Sverige topp 10 i sin åldersklass vilket är en mycket bra  
  bedrift.Sammanslagningen med korpen en positiv företeelse som gör klubben större och värnar om badminton-  
  sporten även på motionsnivå.    
  Ekonomiskt har vi tappat en del, intäkterna har väl inte riktigt hängt med de stora utgifter vi framförallt har på tävl-  
  ingssidan.    
  Ledar och resursmässigt har vi lyckats bra även denna säsong, dock är det en något skör tråd vi balanserar på.  
 
  Gislaved den 8 maj 2009    
     
  styrelsen    
     
     
     
     
  …………………………………………………..   ………………………………………………  
  Wåge Josefsson ordf.   Sten Eliasson kassör  
     
     
     
     
     
     
  ………………………………………………….   ………………………………………………  
  Birgitta Josefsson sekr.   Kent Lundgren led.    
     
       
     
     
 
     
  ………………………………………………….   ……………………………………………….  
  Jonas Molander led.   Terihe Pitkämäki led.  
 
     
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
Uppdaterad: 03 SEP 2018 14:42 Skribent: Wåge Josefsson

 

Anslagstavlan   -   kolla detta!

Corona !!!
Delvis förändrade beslut. 

Fortfarande håller Coronan ett järngrepp om oss. dock finns det vissa ljusglimtar framförallt då vaccinet som vi får hoppas på.
Folkhälsomyndigheten har ju även dragit ned på vissa restriktioner. Ungdomar födda 2002 eller senare har numer möjlighet att få träna inomhus. Vi kommer således att öppna upp vår träning för grupperna som tidigare tränat på Torsdagar, detta fr. o. m torsdag v07 (18/2) och tills vidare.
Övriga grupper på måndagar och onsdagar är tills vidare fortfarande stängda.
Du som är född 2002 och senare har alltså möjlighet att träna badminton på den ovan angivna tiden. Det är dock av yttersta vikt att stor försiktighet skall gälla. Minsta lilla symptom gör att du inte skall komma, byta om hemma och för övrigt hörsamma ledarnas information.

Vi får all hoppas att detta snart dragit över, Håll Ut !!

Postadress:
Gislaveds BMK - Badminton
Wåge Josefsson, Lyckhemsgatan 10
33233 Gislaved

Kontakt:
Tel: 0705681569, 0705681569
E-post: wage.josefsson@telia...

Se all info