Hoppa till sidans innehåll

verk.berättelse 10-11


Verksamhetsberättelse för Gislaved badmintonklubb, avseende verksamhetsåret
    
Gislaved Badmintonklubbs verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 
 2010-05-01  -  2011-04-30            
                   
Under säsongen har 5 protokollförda styrelsemöten ägt rum.        
                   
                   
Träningen……………………………………………………….        
                   
Totalt har klubben bedrivit träning/spel 4 kvällar i veckan, totalt 44 bantimmar, i Gisle Sportcenter. Relativt god
uppslutning har präglat träningskvällarna vilka bedrivits med såväl teknik/taktik/spel som motionstspel (korp).
Tränarstaben har under säsongen bestått av Terhi Pitkämäki, Fanny Molander, Christoffer Tegnhammar, Anders
Hjelm, Joakim Stigsson och Jonas Molander.          
                   
Korpen…………………………………………………………….        
                   
Liksom föregående säsong har klubben bedrivit motionsbadminton med 2 "korpserier". Lars-Åke Ohlsson har varit
ansvarig för denna verksamhet. Grupp A vanns av  Jan Tegnhammar medan Marcus Kraft vann grupp B.                                     
                   
Seriespel……………………………………………………….        
                   
I Svenska Badmintonförbundets seriespel har klubben haft ett lag representerat. Detta, vårt A-lag som spelat i div 3,
belade som vanligt en tredjeplats.            
I laget har Christoffer Tegnhammar, Philip Molander, Martin Knutsson, Daniel Wemlerth, Joakim Stigsson
Gabriella Josefsson, Stina Runesson, Jessica Sjören, Jonas Molander, Mattias Sjören, Nicklas Johansson och
Caroline Johansson spelat. Lagledare för A-laget har varit Terhi Pitkämäki.      
                   
Tävlingsverksamheten………………………………………..        
                   
Drygt 20-talet nationella tävlingar har besökts av en eller flera spelare från klubben. Totalt har c:a 25 av klubbens 
spelare deltagit vid dessa tävlingar            
                   
Smålandsranking………………………………………………………….      
                   
Vid senaste rankingen låg Nicklas Johansson, Philip Molander och Christoffer Tegnhammar i nämnd ordning som
8:a, 9:a och 10:a i herrsingel senior. Mattias Sjören 3:a i pojkar u17 och Gabriella Josefsson 6:a i flickornas dito.
Jessica Sjören 1:a och Stina Runesson 2:a i flickor u15. Klara Hjelm 5:a och Evelina Josefsson 7:a i u13 flickor
                   
Svenska Cupen……………………………………………….        
                   
Uttagna i Smålandsslaget till Svenska cupen var Stina Runesson, Jessica Sjören, Mattias Sjören och Klara Hjelm.
Stina lyckades att ta en 3:e plats i singel och final tillsammans med Jessica som dock förlorades. Såväl Mattias i
u17 som Klara i u13 tig varsin 3:e plats i dubbel resp. mixed.        
                   
YJT (YonexJuniorTour) …………………………………………………..      
                   
kan sägas utgöra den nationella rankingen . En rankingtävling med Sveriges största tävlingar  
ingående, där poäng räknas avseende på deltagarantal och placering. Spelarna redovisas med poäng i alla kate-
gorier singel, dubbel och mixed.             
Jessica Sjören och Stina Runesson slutade som 10:a och 11:a i singel u15. I dubbel blev det en 7:e plats samt för
Stinas del samma (7:e) i mixed. Även Mattias Sjören har spelat tre YJT-tävlingar.    
                   
Riksklassning…………………………………………………        
                   
Mattias Sjören, Jessica Sjören och Stina Runesson har varit riksklassade under säsongen.  
                   
Klassade spelare…………………………………………….        
                   
Nicklas Johansson, Martin Knutsson, Philip Molander, Jessica Sjören, Terhi Pitkämäki, Christoffer Tegnhammar
och Daniel Wemlert är A-klasspelare.            
                   
                   
DM……………………………………………………………….        
                   
Vid säsongens DM tog klubben ett guld genom Stina Runesson som finalbesegrade Jessica Sjören. Klara Hjelm 3:a 
i klass u13 singel och Mattias Sjören ett dubbelguld i u17        
                   
Egna arrangemang……………………………………………        
                   
Gislaved Endagars, nationell u-tävling, spelades i september med 123 deltagare. Finnvedsmästerskapen i början
av januari hade ett startfält med endast 25 spelare. Tävlingsledare har Wåge Josefsson som med hjälp av en väl 
inarbetad stab lyckats med att få tävlingarna populära och lyckade. Lite anmärkningsvärt tråkigt är den låga deltagar-
siffran (25) för Finnvedsmästerskapen. En negativ utveckling som vi måste vända.    
                   
KM……………………………………………………………….        
                   
KM spelades den 15 mars. Endast 23 spelare var anmälda vilket är en den klart lägsta deltagarantalet på väldigt 
många år                  
                   
Landslagsläger……………………………………………        
                   
Inte någon av våra spelare har varit kallade till något landslagsläger under säsongen.    
                   
                   
Läger……………………………………………………………        
                   
Vid Yonex Camp Halmstad i juli deltog  Evelina Josefsson, Stina Runessson, Gabriella Josefsson, Caroline Johansson,
FilipClaesson , Mattias Sjören , Oskar Stigsson , Alexander Palm, Andreas Hagesjö och Jonas Alexandersson.
Klara Hjelm har varit på Jönköpingslägret.            
                   
Hemsida………………………………………………………..        
                   
Klubbens hemsida    www.gislavedbadminton.se   utgör en viktig länk mellan klubben och dess medlemmar
samt andra intresserade. Information samt rapportering av händelser uppdateras kontinuerligt på denna sida.
Klubben har för avsikt att göra om denna hemsida till en klubben online-baserad hemsida.  
Ansvarig webbmaster har  Wåge Josefsson varit.          
                   
Bingolotto……………………………………………………..        
                   
Klubben säljer genom ett fåtal ombud ett mindre antal bingolotter per vecka. Detta ger dock ett behövligt 
ekonomiskt tillskott. Ansvarig för bingolottförsäljningen har Birgitta Josefsson varit. Volymen sålda lotter per
per vecka ligger kvar på c:a 30 lotter.            
                   
Reselotteri……………………………………………..          
                   
Klubbens engagemang i FemIF innebär försäljning av reselotter. Med en väl inarbetad organisation under ledning
av Wåge Josefsson har klubben sålt sin tilldelning med ett 100 % resultat.      
                   
Ingrid Johansson Minne…………………………………………        
                   
Jessica Sjören och Stina Runesson fick vid förra årsmötet ta emot priset "Ingrids Minne" vilket utgör en mindre 
penninggåva samt diplom. Priset avser BRA resultat, GOD sportslighet, GOD kamratskap samt träningsflit. 
Detta var det åttonde stipendiet som delats ut.          
                   
medlemsmatrikeln……………………………………………..        
                   
Klubben har idag 83 registrerade medlemmar vilket är ungefär samma som föregående år. Fördelningen på
kön är 55 män och 28 kvinnor. Liksom föregående år är c:a 50% under 20 år.      
                   
                   
                   
Drog- och mobbingpolicys……………………………………………….      
                   
Klubben har beslutat att vidmakthålla den Drog- och Mobbingspolicys som man antagit. Fortlöpande har info
om detta hållits under säsongen.            
                   
Ekonomin…………………………………………………………..        
                   
Ekonomin är fortsatt god. Årets resultat skrevs till en vinst på c:a 19 tkr. En något mindre omslutning av kassan
(intäkter + kostnader) 292 tkr Intäkter såsom medlemsavgifter, aktivitetsstöd samt tävlingsintäkter är poster som
minskat en del. Samtidigt har bl.a. bollkostnader samt tävlingsspel sjunkit.       
Totalt en god ekonomi som har gått väl i fas med vår verksamhet.        
                   
                   
                   
Sammanfattning…………………………………………………………      
                   
Den sedan några år vikande trenden av aktiva deltagare  på träning/tävling tenderar dessvärre att fortsätta. 
Sportens avsaknad med internationella framgångar och dålig mediabevakning är tänkbara orsaker härtill.
Fortfarande är det Jessica Sjören och Stina Runesson som dominerat våra toppresultat. Mattias Sjören har 
även han gjort ett bra genombrott under säsongen          
Vi har  en god stomme till vårt A-lag förutsatt att vi får behålla våra spelare. Dock ser det betydligt tunnare
ut längre ned i åldersklasserna.              
Medlemssidan relativt oförändrad dock har svårigheter att få nya spelare att vilja bli "tävlingsspelare" .
Ledarsidan som är vår viktigaste resurs har fungerat väl.        
                   
                   
Gislaved den 12 maj 2011              
                   
styrelsen                  
                   
                   
                   
                   
…………………………………………………..   ………………………………………………
Wåge Josefsson ordf.       Sten Eliasson  kassör  
                   
                   
                   
                   
                   
                   
………………………………………………….     ………………………………………………
Birgitta Josefsson   sekr.       Bo Sjören  led.    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
………………………………………………….     ……………………………………………….
Jonas Molander led.       Terhi Pitkämäki led.  
                   
                   
                   
                                     
2009-05-01   -   2010-04-30Under säsongen har 5 protokollförda styrelsemöten ägt rum.
Träningen……………………………………………………….Totalt har klubben bedrivit träning/spel 4 kvällar i veckan, totalt 48 bantimmar, i Gisle Sportcenter. Relativit god
uppslutning har präglat träningskvällarna vilka bedrivits med såväl teknik/taktik/spel som motionstspel (korp).
Tränarstaben har under säsongen bestått av Jonas Molander, Joakim Stigsson, Bo Sjören, Anders Hjelm, Terhi
Pitkämäki och Birgitta Josefsson.

Korpen…………………………………………………………….21 spelare har under säsongen bedrivit seriespel fördelat på två grupper. Segrare i A-gruppen blev  Jan Tegnhammar
och i B-gruppen Nisse Edin. Som ansvarig för detta har Lars-Åke Ohlsson fungerat.
Seriespel……………………………………………………….I Svenska Badmintonförbundets seriespel har klubben haft ett lag representerat. Detta, vårt A-lag som spelat i div 3,
belade även denna säsong en tredjeplats.


I laget har Christoffer Tegnhammar, Philip Molander, Martin Knutsson, Daniel Wemlerth, Joakim Stigsson
Gabriella Josefsson, Birgitta Josefsson, Stina Runesson, Jessica Sjören, Oskar Stigsson, Fanny Molander, Terhi
Pikämäki och Jonas Molander spelat. Lagledare för A-laget har varit Terhi Pitkämäki.
Tävlingsverksamheten………………………………………..Drygt 20-talet inbjudningstävlingar såsom ungdoms- och klassningstävlingar har haft deltagare från klubben.
Totalt har c:a 30-talet spelare tävlat under säsongen. Många goda resultat har presterats av flera spelar, framförallt
är det Stina Runesson och Jessica Sjören som oftast figurerat med topplaceringar.

Nationell ranking………………………………………………………www.merabadminton.com , administrerar även en nationell rankning som då utgör en mycket god värdemätare på
en spelares ranking. Flera av klubbens spelare finns här representerade. På topp-100-listan återfinnes Stina R på
19:e plat och Jessica 28:a i u15 DS, I u13 DS slutade Carolina L 52;a och Sofie B 61:a och i u11 DS Klara Hjelm på
en 98:e plats. I Herrsingel A blev Philip M 71:a och Christoffer T 85:a. U17 herrsingel Mattias Sjören 61:a.
Motsvarande ranking finns även för dubbel och mixed.Smålandsranking………………………………………………………….


Vid senaste Smålandsrankingen finns 9 spelare från klubben representerade. Klara Hjelm toppar u11 flickor,
Stina Runesson 2:a och Jessica Sjören 3:a i flickor u15. Mattias Sjören ligger 4:a i u17. Övriga spelare är Jonathan
Claesson, Carolina Larsson, Sofi Bäck, Evelina Josefsson och Gabriella Josefsson som ligger på den undre halvan
av rankingen i resp. klass.


Sverigechampen……………………………………………..Sverigechampen som även där redovisas av statestikforumet www.merabadminton.com, är en statestik som gäller
bäst % i förhållandet antal vunna matcher/spelade matcher. Stina R ligger här på en meriterande 3:a plats med 77 %
i vinstprocent av 75 spelade matcher, Jessic S ligger på en 19:e plats, detta i Ds u15.


Mattias Sjören toppar denna lista i Hsu17-klassen med 29 vunna av 40 matcher. Jessica Sjören ligger i Dsu17 på en
god 9:e plats. Svenska Cupen……………………………………………….Uttagna i Smålandsslaget till Svenska cupen var Stina Runesson, Mattias Sjören och Sofi Bäck. Jessica Sjören var
också uttagen, men tvingades lämna återbud p.g.a skada. Småland slutade totalt på en tredjeplats och bäst placerad
av klubbens deltagare blev Sofi Bäck i damdubbel för 98:or med en andraplats.
YJT (YonexJuniorTour) …………………………………………………..


är namnet på det som förra säsongen benämdes med Babolat cup. En rankingtävling med Sveriges största tävlingar
ingående, där poäng räknas avseende på deltagarantal och placering. Spelarna redovisas med poäng i alla kate-
gorier singel, dubbel och mixed. 


Stina Runesson och Jessica Sjören har även här svarat för de bästa resultaten. Stina hamnade på en slutlig 19:e
plats (6:a bland 96:or) och Jessica 27:a (9:a) i u15 singel. I dubbel blev Stina 18:e och Jessica 20:a. Stina finns även
med i mixeddubbel där hon slutade på 17: plats. Totalt i u15 blev klubben 15:e bästa klubb, bäst i Småland.


Riksklassning…………………………………………………Fyra spelare, Carolina Larsson u13, Stina Runesson och Jessica Sjören u15 samt Fanny Molander u17, har kvalat
in till riksklass under säsongen.

Klassade spelare…………………………………………….Totalt 6 spelare finns med på förbundets A-klasspelare. Martin Knutsson, Philip Molander, Joakim Stigsson,
Daniel Wemlerth, Christoffer Tegnhammar och Terhi Pitkämäki.


DM……………………………………………………………….2 guld, ett silver och ett brons blev skörden för klubbens spelare vid DM i Värnamo. Guld till Klara Hjelm i u11,
samt i dubbel u15 för Stina Runesson/Jessica Sjören, silver i singel u15 för Jessica S och brons i samma klass
för Stina R samt även brons i herrsingel senior till Andreas Hagesjö

Egna arrangemang……………………………………………Gislaved Endagars, nationell u-tävling, spelades i september med 148 deltagare. Finnvedsmästerskapen i början
av januari hade ett startfält med 60 spelare. Tävlingsledare har Wåge Josefsson som med hjälp av en väl inarbetad
stab lyckats med att få tävlingarna populära och lyckade.


KM……………………………………………………………….KM spelades den 6 mars. Endast 29 spelare var anmälda vilket är en betydligt lägre siffra än föregående år.


Landslagsläger……………………………………………
Inte någon av våra spelare har varit kallade till något landslagsläger under säsongen.
Läger……………………………………………………………Vid Yonex camp, juli 2009, deltog Jonas Alexandersson, Andreas Hagesjö, Alexander Palm, Oskar Stigsson, Mattias
Sjören, Gabriella Josefsson, Jessica Sjören och Stina Runesson.

Fem:if……………………………………………………………Alliansen FemIF kvarstår och utgör ett ekonomiskt stöd för de ingående föreningarna. Wåge Josefsson kvarstår
som alliansens ordförande.

Hemsida………………………………………………………..Klubbens hemsida    www.gislavedbadminton.com   utgör en viktig länk mellan klubben och dess medlemmar
samt andra intresserade. Information samt rapportering av händelser uppdateras kontinuerligt på denna sida.
Ansvarig webbmaster har  Wåge Josefsson varit.Bingolotto……………………………………………………..Klubben säljer genom ett fåtal ombud ett mindre antal bingolotter per vecka. Detta ger dock ett behövligt 
ekonomiskt tillskott. Ansvarig för bingolottförsäljningen har Birgitta Josefsson varit. Volymen sålda lotter per
per vecka ligger kvar på c:a 30 lotter.
Reselotteri……………………………………………..
Klubbens engagemang i FemIF innebär försäljning av reselotter. Med en väl inarbetad organisation under ledning
av Wåge Josefsson har klubben sålt sin tilldelning med ett 100 % resultat.

Ingrid Johansson Minne…………………………………………Jonas Alexandersson fick vid förra årmötet ta emot priset "Ingrids Minne" vilket utgör en mindre penninggåva samt
diplom. Priset avser BRA resultat, GOD sportslighet, GOD kamratskap samt träningsflit. Jonas A är den 7:e
spelaren som får detta pris utsett av styrelsen.medlemsmatrikeln……………………………………………..Klubben har 80 medlemmar inregistrerade, vilket är en minskning med c:a 20 % från föregående år. Fördelning
mellan män och kvinnor är 53m/27kv. 50% av medlemmarna är under 20 år.

Drog- och mobbingpolicys……………………………………………….


Klubben har beslutat att vidmakthålla den Drog- och Mobbingspolicys som man antagit. Fortlöpande har info
om detta hållits under säsongen.
Ekonomin…………………………………………………………..Totalt har säsongen givit ett plusresultat på c:a 9 tkr. Omslutning (inkomster+utgifter) minskade något 344 tkr mot
386 tkr säsongen innan.Årets ekonomiska rapport visar att tävlingskostnaderna har sjunkit en del samt ett redovisningssläp av intäkter av
reselotteriet vänt förra säsongens minusresultat till ett plusresultat.Klubben står genom en kontrollerad ekonomi således på en ganska stabil grund.
Sammanfattning…………………………………………………………


En ganska lugn säong med relativt god aktivitet på den interna träningsdelen liksom den externa tävlingssidan.
Det är återigen Stina Runesson och Jessica Sjören som figurerat mest och bäst i resultatlistorna, detta trots att
de under säsongen varit förstaårs-u15.


Att medlemsantalet minskat en del kan dock ses som lite oroande vilket vi förhoppningsvis kan vända till nästa 
säsong? Ledarsidan har fungerat väl, dock kvarstår en viss oro för framtiden.Att göra ett ekonomisk plus är alltid viktigt och positivt. 
Totalt kan vi vara nöjda med säsongen och blicka fram mot 2010/2011.
Gislaved den 13 maj 2010


styrelsen

………………………………………………….. ………………………………………………
Wåge Josefsson ordf. Sten Eliasson  kassör…………………………………………………. ………………………………………………
Birgitta Josefsson   sekr. Kent Lundgren led.

…………………………………………………. ……………………………………………….
Jonas Molander led. Terhi Pitkämäki led.

Uppdaterad: 19 MAJ 2020 12:17 Skribent: Wåge Josefsson

 

Anslagstavlan   -   kolla detta!

Corona !!!
Delvis förändrade beslut. 

Fortfarande håller Coronan ett järngrepp om oss. dock finns det vissa ljusglimtar framförallt då vaccinet som vi får hoppas på.
Folkhälsomyndigheten har ju även dragit ned på vissa restriktioner. Ungdomar födda 2002 eller senare har numer möjlighet att få träna inomhus. Vi kommer således att öppna upp vår träning för grupperna som tidigare tränat på Torsdagar, detta fr. o. m torsdag v07 (18/2) och tills vidare.
Övriga grupper på måndagar och onsdagar är tills vidare fortfarande stängda.
Du som är född 2002 och senare har alltså möjlighet att träna badminton på den ovan angivna tiden. Det är dock av yttersta vikt att stor försiktighet skall gälla. Minsta lilla symptom gör att du inte skall komma, byta om hemma och för övrigt hörsamma ledarnas information.

Vi får all hoppas att detta snart dragit över, Håll Ut !!

Postadress:
Gislaveds BMK - Badminton
Wåge Josefsson, Lyckhemsgatan 10
33233 Gislaved

Kontakt:
Tel: 0705681569, 0705681569
E-post: wage.josefsson@telia...

Se all info